ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ

ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΟΝΟ ΣΤΟ ΣΤΗΘΟΣ

Είναι γνωστό ότι τα καρδιακά επεισόδια με έμφραγμα του μυοκαρδίου, εκδηλώνονται συνήθως με πόνο στο στήθος.

Ο πόνος αυτός εντοπίζεται στην προκάρδια περιοχή, στην περιοχή αριστερά του στέρνου και η χαρακτηριστική μορφή του, δημιουργεί αμέσως την υποψία για καρδιακό επεισόδιο.

Όμως φαίνεται ότι ένας σημαντικός αριθμός ατόμων που εκδηλώνουν έμφραγμα του μυοκαρδίου, μπορεί να μην έχουν αρχικά πόνο στο στήθος.

Έρευνα από το San Francisco διάρκειας 5 ετών, πραγματοποιήθηκε σε 721 ασθενείς με έμφραγμα μυοκαρδίου. Στόχος της ήταν να προσδιορίσει τα αρχικά συμπτώματα των ασθενών με έμφραγμα μυοκαρδίου χωρίς πόνο στο στήθος.

Τα αποτελέσματά τους έδειξαν τα ακόλουθα:

  • Το 53% των ασθενών που είχαν έμφραγμα, όταν παρουσιάστηκαν στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, είχαν αρχικά συμπτώματα χωρίς το γνωστό πόνο στο στήθος
     
  • Άλλα συμπτώματα:

-Δυσκολία στην αναπνοή, δύσπνοια: 17%
-Καρδιακή ανακοπή: 7%
-Ζαλάδα, Αδυναμία, Συγκοπή: 4%
-Πόνος στην κοιλιά: 2%
-Άλλα συμπτώματα: 17%
 Οι γυναίκες είχαν μεγαλύτερο κίνδυνο να παρουσιαστούν με έμφραγμα μυοκαρδίου, χωρίς πόνο στο στήθος (ενώ στην ουσία είχαν έμφραγμα)

  • Οι γυναίκες είχαν μεγαλύτερο κίνδυνο να παρουσιαστούν με έμφραγμα μυοκαρδίου, χωρίς πόνο στο στήθος (ενώ στην ουσία είχαν έμφραγμα)
     
  • Όσο πιο μεγάλη ήταν η ηλικία του ασθενούς, τόσο πιο μεγάλη ήταν η πιθανότητα να παρουσιαστεί χωρίς πόνο στο στήθος, παρά το γεγονός ότι είχε έμφραγμα μυοκαρδίου
     

Οι ασθενείς που είχαν το μεγαλύτερο ποσοστό αρχικών συμπτωμάτων χωρίς πόνο στο στήθος, ήταν αυτοί άνω των 84 ετών.

Οι ερευνητές τονίζουν εάν τα αρχικά συμπτώματα, δεν επιτρέψουν να μπει η υποψία για καρδιακό επεισόδιο, τότε είναι πολύ πιθανό να χαθεί πολύτιμος χρόνος.

Η έγκαιρη θεραπευτική αντιμετώπιση του εμφράγματος σώζει ζωές.

Η απώλεια χρόνου που μπορεί να προκληθεί από άτυπες αρχικές κλινικές παρουσιάσεις του ασθενούς, μπορεί να οδηγήσει σε χειρότερη πρόγνωση ή ακόμη και στην απώλεια της ζωής του ασθενούς.

Για τους λόγους αυτούς τονίζεται ότι είναι απαραίτητο τόσο οι γιατροί όσο και οι ασθενείς να έχουν πάντα κατά νου ότι, ένα έμφραγμα του μυοκαρδίου, είναι δυνατόν να αρχίσει χωρίς τον τυπικό πόνο στο στήθος.

Επίσης οι διαφωτιστικές εκστρατείες που γίνονται για ενημέρωση του κοινού, σχετικά με τα καρδιακά επεισόδια, θα πρέπει να επικεντρώνονται και σε αυτό το σημείο, δηλαδή στη μεγάλη συχνότητα και των άτυπων κλινικών παρουσιάσεων του εμφράγματος του μυοκαρδίου.