ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προσοχή

το μήνυμα σας και τα στοιχεία σας δεν δημοσιεύονται

Είναι αυστηρά προσωπικά δεδομένα και έχει πρόσβαση μόνο ο Θεράπων ιατρός

Attention

your message and your details will not be published

It is strictly personal data and has access only the treating doctor

 

info@cardiospetses.gr

+306946797944